My BRF kommer att läggas ner 30:e Juni 2021, vänligen exportera din data innan dess.